زیر باران تنهایی های تو

شاید تنها کسی نیستم كه دوستت دارم
اما
....
"كسی هستم كه تنها تورو دوست دارم"
.
.
.
.
.
و این
تنها تفاوتِ من با آدمای دور و بَرِته !
و تو نمیتونی بفهمی که چی میگم.
 
+ تاریخ | شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۲ساعت | 16:59 نویسنده | مریم |